Serie fouten bracht duikers in gevaar bij de Zeelandbrug

Serie fouten bracht duikers in gevaar bij de Zeelandbrug

Vandaag presenteerde de provincie de resultaten van het onderzoek naar het incident dat in september plaatsvond bij de Zeelandbrug, waarbij een werkschip een tiental duikers in gevaar bracht.

 

De PZC maakt vandaag melding van het onderzoek naar het bijna-ongeval bij de Zeelandbrug in september.

Pijler 1 van de Zeelandbrug bij Zierikzee is ‘een van de bekendste en drukst bezochte duikstekken van Nederland', aldus het onderzoek dat de provincie vandaag heeft gepubliceerd. Die dag waren er twintig duikers in het water, van wie tien bij de pijler. Enkelen van hen kregen onder water twee elektrisch bediende palen van negen meter lengte rakelings langs zich heen. Een werkschip liet die zakken om meer stabiliteit te krijgen.
Er raakte niemand gewond, maar een aantal duikers is flink geschrokken.

 

Misverstanden en miscommunicatie

Het onderzoek naar dit incident werd uitgevoerd door veiligheidsdeskundigen van de provincie en de betrokken aannemer, waarbij de belangrijkste vraag was hoe het mogelijk was dat het werkschip niet wist dat er duikers in het water waren.
Ze zijn een reeks van misverstanden en fouten tegengekomen.

In opdracht van de provincie werden afgelopen zomer 33 van de 54 pijlers van de Zeelandbrug opnieuw in de verf gezet.
Aan de eerste twee pijlers aan Zierikzeese kant was half augustus gewerkt. Toen gold hier een duikverbod. Bij de entree van de duikplaats stond een waarschuwingsbord dat duikers attendeerde op de werkzaamheden en het duikverbod.

 

Laatste verfje

Op 26 september moest nog een klein beetje schilderwerk worden gedaan. Het waarschuwingsbord dat er in augustus stond, was inmiddels weg. Provincie en aannemer hadden niet in de gaten dat het waarschuwingsbord weg was. Zeker is dat het niet door de aannemer of de provincie is verwijderd.
Het werk was die dag aangemeld bij de verkeerspost, maar niet bekend bij de Nederlandse Onderwatersportbond.

Door het ontbreken van het bord wisten de duikers niets van een duikverbod. Het schip was ook nog niet ter plaatse toen zij het water in gingen, dus er was ook niet te zien dat er gewerkt zou gaan worden. 
De duikers maakten ze geen gebruik van een boei of vlag, omdat ze dat ‘onhandig’ vonden.
De bemanning van het schip merkte geen activiteiten of luchtbellen op. Dus werden de palen neergelaten, vlak bij de duikers, die de schrik van hun leven kregen.

 

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat in geen van de werkdocumenten is vastgelegd dat de werklocatie een populaire duikstek was.  Er zijn ‘aannames gedaan over hoe informatie gedeeld zou worden en met wie’ , maar deze zijn niet gecheckt. Van tevoren is ook niet geïnventariseerd welke betrokkenen zouden moeten worden geïnformeerd. De aanwezigheid van recreanten is onderschat.

 

Voorkomen in de toekomst

De onderzoekers dringen erop aan risico's voortaan beter vast te leggen, informatie altijd te verifiëren, in kaart te brengen wie er in het gebied kan zijn, altijd een duikverbod in te stellen, werkzaamheden altijd te melden en de duikstek ook fysiek ontoegankelijk te maken, bijvoorbeeld door trapopgangen te blokkeren met een bouwhek.
Niet alleen moet worden gecontroleerd of waarschuwingen niet zijn weggehaald, ook moet worden nagedacht over uitingen die beter bestand zijn tegen vandalisme, zoals een schildering op de pijler zelf.

 

Goed advies?

Wat vinden wij als duikers van deze adviezen om een vergelijkbaar incident in de toekomst te voorkomen?
De meeste adviezen lijken niet meer dan logisch, maar dat waren ze in september ook. Een werkelijke blokkade van de entree naar de duikplaats lijkt ons een duidelijk zichtbaar signaal en een goed idee. Natuurlijk kunnen eigenwijze duikers altijd om die blokkade heen, maar dat is dan op eigen risico.
Maar dan het  laatste advies....grinnik..... "Een schildering op de pijler zelf". Dat is inderdaad beter bestand tegen vandalisme. Maar als er dan een werkschip moet gaan liggen om dat er op te schilderen, hoe kunnen we dan zien dat er een gewerkt wordt aan de schildering waarop gemeld wordt dat er gewerkt wordt? En moet die pijler daarna niet weer overgeschilderd worden? En is dat dan niet gevaarlijk, omdat er dan geen schildering op de pijler staat?

Jammer van het hele onderzoek dit laatste advies. Kort samengevat zegt de provincie "Foutje! Bedankt!".

 

Foto: Bert Knot

 

 

Reacties

  1. ivan ivan

    Wanneer ik dit artikel lees, kan ik niet anders dan vaststellen dat er zowel aan de kant van de duikers als van de provincie als van de aannemer fouten zijn gemaakt. Bij duiken, of het nu professioneel of recreatief is, hoort voorzichtigheid en zorgvuldigheid. Daar is geen plaats voor het nalaten van veiligheidsmaatregelen "omdat ze dit onhandig vinden.". Gelukkig is het allemaal goed afgelopen.

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
← Keer terug naar de backoffice      • Gratis verzenden in NL vanaf 65 euro • Veilig betalen • IDEAL • Paypal • tel. 0111-695105 Verbergen