Disclaimer

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster. 
Dolphins probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen. 

Teksten en tarieven op de site
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie. 

Persoonsgegevens
Wanneer u zich registreert op deze site, vragen we u een paar gegevens in te vullen, wij zullen NOOIT deze informatie aan derden doorgeven, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze services. 

Doel van de verwerking van persoongegevens
Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze database opgenomen en worden ze verwerkt. Dit gebeurt om ons klanten bestand up to date te houden en u te informeren over nieuws en producten die uitgaan van deze site.

Cookies
Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. 

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. 

Linken naar deze site
Het is de gebruiker van Dolphins toegestaan, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.

Directe/indirecte schade
Wij wijzen alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaarden evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Ook is Dolphins niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.

Heeft u vragen en/of opmerking over deze site of de inhoud hiervan neem dan contact op met de Webmaster: [email protected]

← Keer terug naar de backoffice      • Gratis verzenden in NL vanaf 65 euro • Veilig betalen • IDEAL • Paypal • tel. 0111-695105 Verbergen